Home

Life Beyond Boundaries
scroll

Intro

บริษัท

แอลแอนด์เคไบโอเมด คือผู้ผลิต เครื่องมือทางการแพทย์ และชำนาญการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางด้านข้อกระดูกสันหลัง บริษัทฯ พยายามที่จะเป็นผู้ที่แบ่งปันทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพข้อกระดูกสันหลังให้กับชาวโลก
โดยตั้งแต่ปี 2009 บริษัทฯ ได้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางด้านข้อกระดูกสันหลังให้กับนานาชาติ โดยสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ สินค้าของบริษัทฯ ทุกชิ้นได้รับการรับรองจาก อย. ในแต่ละประเทศอย่างถูกต้อง จึงมีพร้อมใช้ในทุกโรงพยาบาลทั่วโลก บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการขยายเครือข่ายการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริการที่เยี่ยมยอด

บริษัทฯ รับฟังคำแนะนำจากศัลยแพทย์ ผู้เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์มากมาย ทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าที่ล้ำสมัยได้ บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายให้กับแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยความล้ำสมัยที่ไร้ขอบเขตขององค์ความรู้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้าผู้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาสู่ผู้ใช้

เมื่อเราสามารถข้ามเขตแดนของประสบการณ์และได้รับการเรียนรู้จากการทำงานอย่างแท้จริง สิ่งนี้เองจะนำพาเราสู่ความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นการปูพื้นฐานสู่การพัฒนาสินค้าที่ดีขึ้น

พวกเราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำทางการแพทย์เพื่อนำมาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวโลก

สินค้าของบริษัท

การเป็นคู่ค้า

บริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษ ดังนี้

  • คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
  • โอกาสทางการค้ากับสินค้าที่มีเทคโนโลยี
  • สินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาสมเหตุสมผล
  • กิจกรรมทางการตลาด
  • การสนับสนุนการทำเคสแรก

ติดต่อเรา